Urodziłem się w 1973 roku, w latach: 1989-90 należałem do Młodzieżowej Grupy Działania Konfederacji Polski Niepodległej.
Moi Przodkowie kultywowali Polskość, walczyli w Powstaniach Narodowych, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Powstaniu Warszawskim.
Niech mi Pan zatem łaskawie powie, jak Pana zdaniem, się to stało, ze zostałem:
gorszego sortu współpracownikiem gestapo?
Niech mi Pan to wyjaśni – proszę! – bo głowię się nad tym i głowię i dojść do tego nie mogę…
Proszę zatem Pana, Panie Kaczyński, o pomoc w tej ważnej dla mnie kwestii.