Dziś Rocznica przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej.
BYŁEM I JESTEM ZA,
bo Moja Ojczyzna
w Europejskiej
Rodzinie Narodów
zmienia się na lepsze.
*
A to co jest teraz…
przeminie.