Nie musi być szczególnie piękny.
Bo od niego nie wymaga się już konkurencji.
Kwitnie i upaja się sobą.
Ale to wyjątkowo zdradliwa pozycja,
Bo tak wiele piękniejszych i lepszych od niego
Już pnie się po gałęziach starego drzewa.