Każda twórcza praca podobna jest do zmagania się z twardą skałą.
Z pozoru jesteśmy słabi.
Nie mamy nic, prócz niewielkiego młotka i pobijaka.
Jednak, jeśli starczy nam cierpliwości,
to twardy kamień kiedyś ustąpi.

Inna rzecz, to odpowiedź na pytanie:
czy skała kryje w sobie coś cennego…
🙂