On natomiast śpi bardzo spokojnym snem
i zawsze jest wypoczęty,
bo gdzie nie ma głębszej myśli,
tam nie ma i szatana.
(Do niego szatan przysyła tylko swoich inkasentów…)
🙂