Gdzieś tam daleko:
Gdzie nie ma ani jasności, ani cienia,
Gdzie czas nie biegnie tak, jak u nas,
Gdzie dzień podobny jest nocy
A noc dniowi…


Tam podobno dostrzec można cały ogrom Świata.
Lecz cóż z tego?
Skoro tam
(podobno),
Nie ma życia…

🙁