W kręgu jest wspólnota.
W kręgu jest bezpieczeństwo.
(W kręgu jest coś niezwykłego!)
Tu wszyscy czujemy się jednością.
Tu wszyscy tańczymy tak samo.
Choć każdy z nas jest inny…
Choć każdy z nas ma inne wspomnienia…
Ale na tę chwilę.
(W tym kręgu…)
I na wieki!
Nam wszystkim jest najlepiej.
W Brukseli
W Sofii
W Paryżu
I w Warszawie.

A kto tego nie rozumie.
Ten nie nauczył się niczego.

Ze śmierci Francuzów
Ze śmierci Niemców
Ze śmierci Polaków

Żadnego nie wyciągnął wniosku.

Jak mało jest na Świecie rzeczy za którymi stoi zgoda?

A przecież w Kręgu jest najlepiej.
W kręgu każdy pozostaje sobą.

A może właśnie to ich tak przeraża?