Nie wypływaj nigdy w morze
Bez odpowiedniej ilości grogu.
🙂