(Smutne memento).
Będzie krążył nad miejscem tak długo, aż nie osiągnie celu.
Kiedyś go nienawidziłem.
Teraz zaczynam podziwiać.
Obym jednak nigdy nie zaczął go naśladować…