Dlaczego, 26 maja 2019r., pójdę głosować?
*
POWÓD PIERWSZY (Fundamentalny!):
– Odkąd, dzięki konsekwentnemu konstruowaniu struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a w rezultacie także i Unii Europejskiej, stało się oczywiste i jasne że: Niemcy, Francuzi i Anglicy, w skutek wielowiekowych, negatywnych doświadczeń, porzucili chęć wywoływania wojen między sobą, to NASZE POLSKIE UCZESTNICTWO W UNII EUROPEJSKIEJ, stało się rzeczą pożądaną i oczywistą. Choćby z uwagi na pragnienie pokoju, spokoju i rozwoju. Bez konieczności brania udziału w wojnach prowadzonych dla zaspokojenia czyichś ambicji, czy chęci zysku.
*
POWÓD DRUGI (Historyczny– /pozornie tylko!/ Sentymentalny):
– Jeśli się bowiem komuś zdaje, że RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW, była tworem utopijnym i marzycielskim, TEN JEST W GRUBYM BŁĘDZIE!
Otóż Rzeczpospolitą Obojga Narodów, podobnie jak obecnie Unię Europejską, tworzyło wiele większości i mniejszości, żywo zainteresowanych istnieniem i partycypowaniem w korzyściach płynących ze znaczącej terytorialnie, strefy w Europie, w której można było odnaleźć warunki dogodne do spokojnego życia i rozwoju.
NIE ZAPOMINAJMY WIĘC, O TYM, ŻE: Litwini, Rusini, Żydzi, Tatarzy, Karaimi, Ormianie, Łemkowie, Gruzini, Niemcy, Holendrzy, Szkoci, a także: Kalwini, Luteranie, Bracia Polscy, Unici, Wyznawcy Prawosławia, Muzułmanie i wielu, wielu innych, spragnionych spokoju Ludzi, osiedlało się w kwitnącej Rzeczypospolitej Obojga Narodów XV. I XVI. wieku, znajdując U NAS schronienie przed zawieruchami, mordami i długotrwałymi wojnami przetaczającymi się przez, tak dziś spokojne Państwa jak: Francja, Włochy, czy Niemcy.
JEST WIĘC OBECNE UCZESTNICTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ, NICZYM WIĘCEJ, JAK NAWIĄZANIEM DO TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW.
*
POWÓD TRZECI:
– POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZY NA ROZWÓJ PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA… O tym jednak pisał nie będę, bo to wiedzą wszyscy i to przesłania Nam inne korzyści związane z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej…
*
POWÓD CZWARTY – KATOLICYZM!
– I tu zapewne wielu, Moich Szanownych Czytelników, się zdziwi.
Ja jednak uważam, że Kościół Rzymsko-Katolicki w Polsce,
to taka bardzo stara, zardzewiała i ciężka kotwica,
która przez wieki trzymała Nas przy Zachodniej Europie.
I choć jest dziś mocno uciążliwa, ZDEGENEROWANA i WYMAGAJĄCA GRUNTOWNEGO OCZYSZCZENIA, to jednak, przez całe wieki chroniła Ona Polskę przed dryfem w kierunku wschodu i Moskwy…
I W TYM KONTEKŚCIE, PRAGNĘ PAŃSTWU DOBITNIE PRZYPOMNIEĆ,
ŻE PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, BARDZO GORĄCO OPOWIADAŁ SIĘ ZA PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ.
I tego NAM POLAKOM, ani Pan Prezes, ani Ojciec Dyrektor z Torunia, a także Pan Władimir Putin z Panem Siergiejem Ławrowem, NIE ODBIORĄ.
I WŁAŚNIE DLATEGO PÓJDĘ W NIEDZIELĘ GŁOSOWAĆ!
Na kogo nie powiem, ale z pewnością Pan Prezes, Pan Korwin, czy Pan Kukiz, nie zyskają mojego poparcia.
Dlaczego?
A dlatego, że notorycznie wykazują się Oni niewiedzą i niezrozumieniem specyfiki Kraju w którym mieszkają.
A czy ja jestem od Nich mądrzejszy?
Z PEWNOŚCIĄ NIE.
Tylko, że ja, w przeciwieństwie do wymienionych, nie uważam, że…
POLSKA TO JA.
Z wyrazami szacunku
ROBERT GORCZYŃSKI
Polak
Europejczyk
Katolik
Miłośnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
P.S.: Inną ilustracją do niniejszego tekstu byłby Herb Własny Mojego Rodu (uwidoczniony w zakładce: „Kim jestem?”), nadany Moim Przodkom przez Cesarza Austrii Franciszka II Habsburga.
W tym kontekście przypomnę, że przedostatni z cesarskich Habsburgów – Otto von Habsburg, gorąco optował za przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, jako integralnej składowej Zjednoczonej Europy.
P,S.: Oczywiście Pan Kaczyński może mnie nazwać: „ukrytą opcją habsburską”, ale czy ja się z tym kryję?