Zawsze udaje mądrość.
Budzi uśmiech:
aprobaty
lub
pogardy.
Nigdy jednak nie osiąga celu…