Piękna, stara Świątynia.
W zestawieniu z Kościołem
jest jak wielopasmowy,
elegancki radioodbiornik
porównany z kołchoźnikiem…
I nie chodzi tu o obrażanie
niczyich religijnych uczuć.