W której jest miejsce dla Nas Wszystkich,
Od lewa do prawa.
I im wcześniej to zrozumiemy, tym lepiej.
I to dla Nas…
Wszystkich!.