25 stycznia 1794 roku, Przodek Mój, Józef Kalasanty Franciszek de Gorki Gorczyński, s n Stanisława i Katarzyny z Woislińskich, od Franciszka II Habsburga. Cesarza Austrii, przez osobne dyploma w Królestwie Gallicji i Lodomerii do przywilejów i prerogatyw stanu szlacheckiego, wraz z swymi sukcesorami przypuszczony,
z nadaniem herbu własnego:
tarcza środkiem przedzielona, na której u góry krzyż złoty w polu czerwonem,
u dołu w drugiej połowie tarczy podkowa barkiem do góry, ocelami na dół obrócona, szyszak w koronie, nad koroną orzeł czarny z skrzydłami rozpostartymi w prawą stronę głową obrócony.
(Źródło: Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd.: J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845)

Z TEJ OKAZJI,
WSZYSTKIM MOIM KREWNYM,
BLISKIM I PRZYJACIOŁOM,
SKŁADAM WYRAZY MEJ NAJWYŻSZEJ CZCI
ORAZ ŻYCZENIA:
SAMYCH TYLKO SUKCESÓW,
A TAKŻE SZCZĘŚCIA
W ŻYCIU PUBLICZNYM
I PRYWATNYM

Z poważaniem
Robert Gorczyński