Dziś 17. września – 80. rocznica
napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
na Niepodległą II Rzeczpospolitą Polską.
*
Z tej okazji wyrażam nieukojony żal
po Wszystkich Moich Poprzednikach
– Najlepszych Obywatelach Rzeczypospolitej –
których,
z uwagi na hitlerowsko – bolszewicką
agresję i zbrodnie,
nie dane mi było spotkać,
poznać,
…i się od Nich uczyć…
*
Ich brak,
to do dziś,
niepowetowana strata
dla całej Polski
dla Europy
i dla Świata.
*
Z wyrazami szacunku.
Robert Gorczyński
*
P.S.: Niniejszy wpis zilustrowałem Ryngrafem z Orłem Białym i Matką Bożą Ostrobramską.
Ku wspomnieniu Wszystkich Mieszkańców Wschodnich Stron Dawnej Rzeczypospolitej.