When Dear Brits decide to get out of the great European family, to be sure that this is the beginning of a return to Europe before 1939 .
European countries gaze upon in yourself and incapable of responsibility for the development of the entire continent.
It is a return to Europe without a future .
It’s just a chance for China, Russia and Islamic terrorism!
In our European community is a great power!
Great power!
And maybe that’s why so many forces depends on the fact that the European Union ceased to exist .
Think about it.
I know that you are an example.
As a Pole, I hope and believe that you will not make an error and become an example which will use forces hostile to all of us – Europeans!
I greet you very hot, loved the British – Europeans.
Your friend from Poland!

Jeśli Drodzy Brytyjczycy zdecydujecie się wyjść z wielkiej europejskiej rodziny,
to bądźcie pewni, że jest to początek powrotu do Europy sprzed 1939 roku.
Europy państw zapatrzonych w siebie i niezdolnych do odpowiedzialności za rozwój całego kontynentu.
To powrót do Europy bez przyszłości.
To tylko szansa dla Chin, Rosji i islamskiego terroryzmu.
W naszej europejskiej wspólnocie jest wielka siła!
Wielka moc!
I może dlatego tak wielu siłom zależy na tym, by Unia Europejska przestała istnieć.
Przemyślcie to.
I wiedzcie, że jesteście przykładem.
Jako Polak mam nadzieję i wierzę, że nie popełnicie błędu i nie staniecie się przykładem, który wykorzystywać będą siły wrogie nam wszystkim – Europejczykom!
Pozdrawiam Was bardzo gorąco, kochani Brytyjczycy – Europejczycy.
Wasz przyjaciel z Polski.