Demokracja bywa nudna.
Pokój wydaje się oczywisty.
A Wolność dla wielu jest abstrakcją
(Jej Wyznawców nazywa się dziś… „pedałami”).
Jednak naprawdę bać się należy ludzi
„O JASNYCH CELACH”…
Tych, którzy z tak wielką ochotą
biorą się do osądzania
I BICIA
BLIŹNIEGO…