Drogie Rodaczki, Drodzy Rodacy!
Na nadchodzącą 99. Rocznicę Wielkiego Zwycięstwa Naszych Przodków nad najgroźniejszym zewnętrznym wrogiem,
życzę Państwu i Sobie,
byśmy teraz pokonali
naszego najgroźniejszego wewnętrznego wroga:
DUCHA NIEZGODY!
*
Z wyrazami szacunku.
Robert Gorczyński