Obejrzałem dziś ten PIĘKNY FILM.
I choć wściekłem się na to, że przyszły Powstaniec Warszawski przysięgał na wierność: „Rzeczpospolitej”, a nie jak powinien: „Rzeczypospolitej”,
to jednak z zachwytem i ze wzruszeniem obejrzałem to dzieło.


I w związku z powyższym przekazuję wyrazy mojego najwyższego  uszanowania Autorowi filmu Panu Komasie i Wszystkim Jego Współpracownikom.
DOBRA ROBOTA! Panie, Panowie!
Ku chwale RzeczYpospolitej!