Zalęgli się w łazience.
Wyskoczyli z auta,
Zapodali „Halta”!

(To byli Niemce…)
Wyciągnąłem zatem erkaem.
Lecz na szczęście był to sen…
🙂