Jest oznaczone klamką.
Lecz głupcem jest ten, kto wierzy, że naciśnięcie klamki załatwia sprawę.
Naciśnięcie klamki dopiero sprawę rozpoczyna!
Po jej uchyleniu rysują się dwie możliwości:
Ta dobra albo ta zła.
Aktem twórczym jest więc samo naciskanie.
Lecz niewielu ma moc, by tego dokonać.
I tu też sprawa nie jest taka prosta:
Naciskającym może być mędrzec,
Może też być nim głupiec.
Jeśli klamkę naciśnie głupiec,
Wszystko dziać się będzie szybko:
Wśród uśmiechów, wśród gratulacji i wśród wielkich mów.
Wszystko dziać się będzie bardzo szybo
I bardzo źle się skończy…
A jeśli klamkę naciśnie mędrzec,
To nie wiadomo co się wydarzy.
Mało tego…!
Nie jest do końca pewne, czy mędrzec przemyślawszy sprawę,
Zdecyduje się ją nacisnąć…