Z całego serca życzę
Wszystkim Uczestnikom Szczytu NATO w Warszawie,
by w szeregu ważnych dyskusji doszli do najlepszych rozwiązań
służących ochronie Zachodnich i Europejskich Wartości,
takich jak:
poszanowanie Praw i Godności Człowieka, Wolności oraz Demokracji,
a także Naszej Kultury i właściwej nam Tradycji.

Czołem Panowie Oficerowie i Żołnierze!
Czołem pilnujący porządku Policjanci!