Żaden mężczyzna, choćby i stanął na głowie, nie urodzi dziecka.
Kobieta natomiast ma taką możliwość.
Nie jest więc mężczyzna pełnosprawnym człowiekiem.
🙂