31 października 1517 roku, Marcin Luter, przybił do bramy katedry w Wittenberdze 95 swoich tez.
Tak rozpoczęła się wielka przemiana.
Uważam, że każdy z Nas, powinien mieć własne tezy,
bo nie wolno Nam rezygnować z myślenia.
Pozdrawiam Wszystkich Otwartych Ludzi.
Przypominam również, jak wielka i twórcza była Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Nie pozwólmy wydrzeć sobie, tej ważnej części naszej polskiej historii.