10 kwietnia 1525 roku, Książę Pruski Albrecht Hohenzollern, złożył na Rynku w Krakowie, Hołd Lenny Królowi Zygmuntowi I Staremu z Dynastii Jagiellonów…
Był to jeden z najwspanialszych momentów w dziejach potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Nie wolno Nam o tym zapominać!