Kim oni są?!
Skoro śmią przeciwstawiać się woli Królów z Dynastii Jagiellonów,
I dążą do wycinki Białowieskiej Puszczy?!
Kim oni są?!
Bo z pewnością nie są oni Polskimi Patriotami!
Za Rzeczypospolitej Jagiellonów Białowieska Puszcza była jednym z najwspanialszych skarbów Korony!
Uszanował to nawet tak nam nieprzychylny zaborca – rosyjski car.
A oni chcą to wszystko zniszczyć!
Kim więc oni są?!
Kim są?!
Ten Rydzyk i ten Kaczyński?!