A ciemną nocą.
Kiedy drzwi w futrynach swych łomocą,
Gdy w sąsiedztwie zaskowyczy pies…


Wtedy spójrz przed Siebie,
Wyjdź za miasto!
Wyjdź za las!
Głowę wznieś:
I myśli nie broń lecieć hen…

Bo tam, gdzie Mleczna Droga,
Tam, gdzie nie postała ludzka noga,
Tam ukrywa się niezwykła rzecz:
(Jeśli wątpisz, to idź precz! 😉

Rzeczą tą jest… Wyobraźnia,
Sprawą tą jest… i Fantazja!
Wiem…
Bo ona często niesie mnie.
Tam, gdzie chcę być,
I tam, gdzie niezbyt chcę.

I takie czasem miewam sny,
Lecz nigdy nie żałuję wcale ich!

—a Wy?—

🙂