Gdybym miał nazwać Stronnictwo,
które odzwierciedla moje poglądy,
nazwałbym je właśnie tak:
O.P.D. z M.S.!
ORGANIZACJA PATRIOTYCZNO DEMOKRATYCZNA Z MONARCHISTYCZNYM SENTYMENTEM.
Więcej na ten temat pod adresem: http://robertgorczynski.pl/?p=3216
P.S.: A gdyby na polskiej scenie politycznej pojawiła się tożsama nazwa,
TO ZASTRZEGAM, ŻE JA BYŁEM PIERWSZY!
I do mnie proszę kierować się na konsultacje.
Z wyrazami szacunku
Robert Gorczyński
Polak, Postsarmata,
Obywatel.