Nie dasz wiary, co zdarzyć się może, gdy północ wybiją zegary.
🙂