Niech Ich Postawa, Bohaterstwo i Poświęcenie 
Będą dla Nas Przykładem!

Ja osobiście uczczę Pamięć Powstania,
Jego Uczestników i Dowódców,
tym, że wepnę sobie w klapę
Orła Białego z Koroną.

Nie poważę się natomiast na taką 
BEZCZELNOŚĆ (!)
By nosić Znak Polski Walczącej.

DLA MNIE ZASADA JEST PROSTA:
NIE WALCZYŁEŚ W POWSTANIU 
NIE MASZ PRAWA NOSIĆ TEGO ZNAKU.
No chyba, że z klauzulą:
PAMIĘTAMY.

Dla mnie, 
Człowieka, który był nastolatkiem w latach 80. i 90.
ORZEŁ BIAŁY W KORONIE (szczególnie ten z 1918 roku) 
BYŁ ZNAKIEM OPORU PRZECIW KOMUNIE 
I WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ .
BYŁ ZNAKIEM, Z KTÓRYM SIĘ IDENTYFIKOWALIŚMY!

Ale nikt z nas się nie poważył na to,
by n
osić Znak Polski Walczącej 
nie będąc Warszawskim Powstańcem!

A to co się teraz dzieje,
TO PO PROSTU UPADEK JEST I DNO!