Gdy napotkasz gdzieś szafarza
(Co się przecież czasem zdarza!)
To nie klękaj przed szafarzem
Klęknij raczej przed Ołtarzem.

🙂