Z nisko pochyloną głową,
bez zbędnych słów,
oddaję dziś cześć
Powstańcom Warszawy.
Czynię to z tym większym
szacunkiem i pokorą,
że z czasem,
(coraz bardziej poznając siebie),
coraz mniej jestem pewien,
czy byłoby mnie stać
na tak wielkie poświęcenie…
Z wyrazami najwyższego uszanowania!
Robert Gorczyński