Polscy Szlachcice – panowie cudzego czasu.
I jednych i drugich uratować mogła dbałość o dobry przykład i nie nadużywanie cierpliwości swych podwładnych.


Nic z tego: I jednych i drugich zgubiła pycha.
I nie ma dziś Imperium Romanum.
Tak jak nie ma Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Są tylko… POUCZAJĄCE ŚLADY.