My Europejczycy nie możemy dać się zastraszyć!
Musimy być Zjednoczeni!
Nie możemy dać się upodlić BARBARZYŃCOM!
I wszystkim tym, którzy pragną rozsadzić Unię Europejską od środka!

Niech żyje Unia Europejska!
Niech żyje Belgia!
Niech żyje Demokratyczna Rzeczpospolita Polska!