Interesująca.
I tak sobie myślę, że każdy ma prawo do posiadania swojej Świętej Księgi.
Podług tego, co komu w duszy gra.
I co serce każe…

LECZ NIKT NIE MA PRAWA TWIERDZIĆ,
ŻE JEGO KSIĘGA JEST LEPSZA OD INNYCH KSIĄG.

Moją Księgą jest Nowy Testament.
Lecz szanuję wszystkie inne Księgi.

Nienawidzę natomiast ludzi z karabinami,
Tych, którzy mają się za lepszych od swoich sąsiadów.